Plan uke 48

Tirsdag kveld kommer igjen et skip til Vallø for å hente forbehandlede masser som skal til Latvia til brenning i sementproduksjonen der. Det blir lasting av skip onsdag og torsdag før skipet forlater kaia torsdag kveld. Hvis alt går etter planen og været tillater vil all aktivitet foregå mellom 0700 og 1900 disse dagene. For øvrig blir det graving og interntransport, forbehandling av masser og noe sveisearbeider på spuntveggen mot Oslofjorden denne uken. Det vil også i perioder pågå pigging og knusing av stein som forårsaker noe støy. Når det gjelder lastebiltrafikk inn og ut fra Valløy, har vi planlagt 3 vogntog som går i trafikk tirsdag – fredag. Dvs. ca. 30 passeringer hver av dagene.