Plan uke 49

Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, og skal lastes opp i løpet av dagen mandag 5. desember. Massene , ca. 3.000 tonn, blir fraktet til Nederland for videre behandling. Lasting + klargjøring av skip er planlagt avsluttet innen kl. 2000.

Mandag blir det også kjørt ut ca. 150 tonn knust betong, dvs. 6-8 turer med lastebil og henger. Tirsdag – fredag skal det kjøres ut forurensede masser til Lindum, Taranrød, ca. 7-800 tonn per dag noe som tilsvarer ca. 50 passeringer per dag. Det blir også noen leveranser inn til anlegget av prefabrikkerte betongblokker + enkelte varetransporter.

For øvrig foregår graving, interntransport, forbehandling av masser + pigging av stein som vil gi noe støy. Alle arbeider utover lasting av skip mandag er planlagt utført innenfor den ordinære arbeidstiden på Vallø, 0700-1900, mandag til fredag. Lørdag blir det utført ikke støyende vedlikeholdsarbeider.