Plan uke 50

I slutten av denne uken kommer nok et skip til Vallø for å frakte bort ca. 3.000 tonn forurensede masser. Sannsynligvis blir det lasting torsdagen. Nærmere informasjon kommer.

Hele uken blir det også utkjøring av forurensede masser med 3-4 vogntog, samt noe innkjøring av rene masser. Dette tilsvarer 40-60 passeringer daglig. For øvrig foregår graving, interntransport, forbehandling av masser + pigging av stein som vil gi noe støy. Alle arbeider er planlagt utført innenfor den ordinære arbeidstiden på Vallø, 0700-1900, mandag til fredag. Lørdag blir det utført ikke støyende vedlikeholdsarbeider.