Plan uke 51

Fast JEF ligger til kai på Vallø for opplasting av ca. 2.800 tonn forurensede masser som skal ut fra Vallø. Lastingen vil foregå i dag, innenfor arbeidstiden 0700-1900.

Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, fire vogntog vil kjøre mandag – torsdag. Dette tilsvarer ca. 50 passeringer per dag. Torsdagen avsluttes utkjøring før kl. 12:00. Ellers blir det også graving, interntransport og forbehandling av masser denne siste uken før jul, men likevel noe redusert aktivitet og nedtrapping. Siste dag med aktivitet på anlegget blir torsdag 22. desember. Det blir ingen aktivitet i uke 52. Første uke over nyttår er det planlagt kun enkelte forberedende arbeider før vi starter opp i uke 2, mandag 9. januar.