Plan Uke 8

Vinterferieuke for noen, men det er lite som minner om vinter på Vallø og arbeidene går sin gang. Maskiner og folk er klare til innsats for nok en arbeidsuke. De «vanlige» aktivitetene som graving, lasting, interntransport, sikting og knusing samt forbehandling av forurensede masser skal utføres. Tirsdag kveld kommer lasteskipet «Fast JEF» til Vallø. Skipet skal lastes med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland. Lastingen vil foregå onsdag fra morgen til kveld, og lastingen inkludert opprydding og klargjøring av skipet vil være avsluttet først kl. 2030. Det blir lite inn og uttransport med lastebiler i begynnelsen av uka. Siste del av uken blir det sannsynligvis uttransport med tre vogntog noe som vil gi 30 – 40 passeringer per dag.