Plan Uke 9

Lasteskipet «Fast JEF» kommer igjen til Vallø for opplasting av ca. 3.000 tonn forurensede masser. Dette vil foregå hele dagen tirsdag og avsluttes senest kl. 20:30. Det blir også utkjøring av forurensede masser med lastebiler. Tre vogntog vil kjøre i tidsrommet 07:00 – 16:30 hver dag. Dette betyr inntil 40 passeringer per dag hele uken. Internt på området blir det graving, sortering, forbehandling av masser og tilbake-fylling med gjenbrukbare masser. Pigging og knusing av stein vil også pågå deler av tiden