September – Uke 36

Skipet MV Noorsupply ankom i går, søndag, for å erstatte Mimer som nå forlater Vallø. Noorsupply vil gjøre undersøkelser i sjøområdet utenfor steinvollen her på Vallø.
Forurensede masser kjøres til Lindum, Taranrød. Masser med spesielt høy brennverdi kjøres nå til Renor i Brevik og brukes som brennstoff i sementovnene til Norcem.
Rene masser kjøres inn fra pukkverkene Freste og Stokke.