September uke 37-39

Undersøkelsene rundt steinvollen er avsluttet og MV Noorsupply har forlatt Vallø.
Arbeidene på land har fortsatt og områdene begynner etter hvert å bli ferdige til overlevering.
Demobilisering har startet opp med fjerning av behandlingsplattformer og enkelte anleggsveger.
Graving, forbehandling av masser, intertransport samt inn / utkjøring av masser har pågått hele måneden.