Stikkordarkiv: asfaltering

Vallø – mars 2016

Det nærmer seg oppstart av hovedjobben med utgraving, forbehandling lagring og utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling og istandsetting av området.

I mars har de siste forberedelser blitt gjort. Vi går mot lysere tider, og etter en stille påskeuke med liten aktivitet, er vi klare for å starte oppryddingsarbeidene. Men det blir liten trafikk inn og ut av anlegget den første uka etter påske. Videre fremover vil oppdatert informasjon bli publisert ukentlig.

Asfaltering av hovedanleggsvegen 17. mars - 16
Asfaltering av hovedanleggsvegen 17. mars – 16

Siste pumptestøp

Vallø – Februar 2016

UKE 7 og 8 har foruten støp av behandlingsplattform for masser, asfaltering og montering av betongblokker, vært brukt til å installere og kalibrere vekter, legge ut oljelenser, grave grøfter og legge rør for behandling av forurenset vann. De siste gjerder er satt opp for å sikre plassen og det er utført basismålinger for gasser.

På anlegget er det per 25. februar ca. 40 mann i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.

Det skal etableres en ekstra bom ved vakta ved hovedporten til anlegget. Det er planlagt de siste forberedende arbeider før gravearbeidene av forurensede masser kan starte. Det blir moderat til liten lastebiltrafikk ut og inn fra anlegget. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

vegger-handl-machine-12-02-16
Forberedende gravearbeid

PLAN FOR UKE 9

Det skal etableres en ekstra bom ved vakta ved hovedporten til anlegget. Det er planlagt de siste forberedende arbeider før gravearbeidene av forurensede masser kan starte. Det blir moderat til liten lastebiltrafikk ut og inn fra anlegget. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.