Stikkordarkiv: forbehandling

Vallø – mars 2016

Det nærmer seg oppstart av hovedjobben med utgraving, forbehandling lagring og utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling og istandsetting av området.

I mars har de siste forberedelser blitt gjort. Vi går mot lysere tider, og etter en stille påskeuke med liten aktivitet, er vi klare for å starte oppryddingsarbeidene. Men det blir liten trafikk inn og ut av anlegget den første uka etter påske. Videre fremover vil oppdatert informasjon bli publisert ukentlig.

Asfaltering av hovedanleggsvegen 17. mars - 16
Asfaltering av hovedanleggsvegen 17. mars – 16