Stikkordarkiv: mixing plant

Vallø – Januar 2016

Siden igangsettingstillatelse fra Tønsberg kommune ble gitt i november 2015 er det bygget opp anleggsrigg, etablert gjerder og porter, bygget anleggsveger og startet arbeidet med plattformer til forbehandling og mellomlagring av masser. Det er dessuten gjort en jobb for å ta vare på noen rødlistede planter som befant seg på området.

tauing-av-rorledning
Tauing av rørledning for utslipp av renset vann under vinterforhold.

De første ukene av 2016 har gått med til å måke unna snø, fortsette bygging av anleggsveger og plattformer. Bygging av et fordrøynings-basseng til vannbehandlingsanlegget er utført nå i januar. Videre etableres det i uke 3 og 4 en dykkerledning for utslipp av renset vann til Oslofjorden mot Øst, litt nord for Napoleon Battlement. I forbindelse med bygging av veger og plasser blir det kjørt inn knuste steinmasser fra Freste pukkverk. Dette kjøres inn med lastebiler med tilhenger. Det vil være moderat lastebiltrafikk med 2-6 vogntog i sving til daglig. Arbeidet med et blandingsanlegg til forbehandling av syrebek («Mixing Plant») er startet opp.

På anlegget er det per 25.januar ca. 40 mann i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.

PLAN FOR UKE 6

Fullføre anleggsveger, grave grøfter for provisorisk strøm og for av-vanning og bortledning av vann til vannbehandlingsanlegg, oppriggingen av Mixing Plant fortsetter, betongarbeider for behandlings-plattform, arbeider med vannbehandlings-anlegget fortsetter. Det blir moderat lastebiltrafikk. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

batteriodden-01
Napoleon Battlement i januarlys.