Stikkordarkiv: støpearbeider

Siste pumptestøp

Vallø – Februar 2016

UKE 7 og 8 har foruten støp av behandlingsplattform for masser, asfaltering og montering av betongblokker, vært brukt til å installere og kalibrere vekter, legge ut oljelenser, grave grøfter og legge rør for behandling av forurenset vann. De siste gjerder er satt opp for å sikre plassen og det er utført basismålinger for gasser.

På anlegget er det per 25. februar ca. 40 mann i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.

Det skal etableres en ekstra bom ved vakta ved hovedporten til anlegget. Det er planlagt de siste forberedende arbeider før gravearbeidene av forurensede masser kan starte. Det blir moderat til liten lastebiltrafikk ut og inn fra anlegget. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

vegger-handl-machine-12-02-16
Forberedende gravearbeid

PLAN FOR UKE 9

Det skal etableres en ekstra bom ved vakta ved hovedporten til anlegget. Det er planlagt de siste forberedende arbeider før gravearbeidene av forurensede masser kan starte. Det blir moderat til liten lastebiltrafikk ut og inn fra anlegget. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.