Stikkordarkiv: syrebek

Plan uke 15 og 16

Følgende aktiviteter vil pågå:

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden. Oppgraving og intern transport av syrebek som skal forbehandles på anlegget før det transporteres ut. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Noe uttransport – se tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <10 <10 0 0
Maskiner og utstyr <6 <6 0 0
Varetransport <10 <10 0 0