Torsdag 17. august

I løpet av de siste dagene har vi gravet ut forurensede masser med en relativ sterk lukt, og det utgravede materialet har blitt sortert og siktet nær lagerbygningen nord-vest på området. Dette kombinert med dominerende vind fra Sør, har spredt lukten nordover mot forretnings- og boligområdene på Vallø.

Lukten er typisk for det som kalles VOC (Volatile Organic Components, eller flyktige organiske forbindelser). Det finnes forskjellige typer av VOC, men karakteristisk for de som vi har identifisert på Vallø er at lukten spres lett i luften i svært lave konsentrasjoner uten å være helseskadelig. Dette i henhold til de målinger vi har foretatt.

Vi forstår at denne lukten kan være ubehagelig og til irritasjon selv om den ikke er farlig. Vi har derfor valgt å stoppe sortering og sikting av disse massene inntil videre, så lenge vi har dominerende vind fra sør.

Vi vil komme med oppdatert informasjon på denne siden i løpet av morgendagen, fredag 18. august.