Bilder

Oktober uke 40-42

Oppryddingsarbeidene på Vallø går inn i siste fase og det er ca. en måneds arbeid igjen før nedrigging og avslutning. Det gjenstår to skipslaster med forurensede masser ut fra Vallø. Datoer for disse er ikke bestemt ennå. Det gjenstår også ca. 1 000 lastebillass, eller ca. 2 000 passeringer. Noe av dette er forurensede masser ut, men det meste er rene masser inn for tilbakefylling. Dette tilsvarer rundt 100 passeringer per dag i en tid fremover. Våre sjåfører kjører hensynsfullt, men vi oppfordrer likevel til bruk av refleks. Det er mørkt morgen og kveld på denne tiden!