Uke 10

Tilbake til normal graveaktivitet etter en kort vinterstopp på grunn av tele. Det blir noe utkjøring av masser denne uken. I tillegg til oppgraving av forurensede masser kjører vi inn rene masser for tilbakefylling. Totalt åtte vogntog vil være på veien til/fra Vallø. Dette tilsvarer opp til 100 passeringer per dag. Det er ikke planlagt støyende aktiviteter, og det ventes ingen problemer med lukt eller gass.