Uke 11

Fortsatt vinter på Vallø og redusert aktivitet også i uke 11

Lasteskipet fast SAM har ligget til kai for opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Lastingen vil være ferdig innen kl. 21:00 tirsdag kveld.

Videre denne uken blir det svært begrenset aktivitet, og heller ingen problemer med lukt eller gass.