Uke 12 og 13

Det våres på Vallø, og arbeidene går sin gang. Det er for tiden noe redusert lastebiltransport både hva gjelder utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser. Likevel jobber vi med å holde veien ut fra området ren ved hjelp av hjulvasker for alle biler som kjører ut og daglig rengjøring av veien.

SØNDAG 31. mars
Vanligvis jobbes det ikke søndager. Men denne søndagen vil det bli utført undersøkelser og målinger som blant annet inkluderer bruk av gravemaskin for assistanse. Dette vil gi noe maskinstøy, men i svært begrenset omfang.