Uke 12

Fortsatt vinter på Vallø og svært begrenset aktivitet i uke 12.

Det blir ingen inn og utkjøring fra anlegget, kun begrenset intern masseflytting og forbehandling av masser. Det ventes ingen problemer med lukt eller gass.