Uke 14

Arbeidene på Vallø starter opp tirsdag 3. april med begrenset arbeidsstyrke. Ett graveteam er i gang + noe interntransport på anlegget. Det vil ikke bli utkjøring av forurensede masser, men fra onsdag kjører vi inn rene masser for tilbakefylling. Fire vogntog vil være på veien resten av uka. Dette betyr ca. 50 passeringer daglig.

På grunn av begrenset graving venter vi ikke problemer med lukt og gass.