Uke 14

Sommertid, og dagslys hele arbeidsdagen. Gravearbeidene fortsetter med tilhørende interntransport, sortering, prøvetaking, analyser og endelig disponering. Lastebiltrafikken denne uken blir moderat, med fem-seks vogntog på veien. Dette tilsvarer 70-80 passeringer per dag.
Det ventes ikke problemer med gass, lukt eller støy. For å forhindre støvproblemer passerer alle lastebiler hjulvasker. Dessuten vannes anleggsvegene for å hindre støv, og nærliggende vei og P-plass rengjøres regelmessig.