Uke 14

Onsdag kveld kommer lasteskipet Fast SUS til Vallø igjen, for opplasting på torsdag av ca. 3.000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland. Ellers blir det lite eller ingen utkjøring med lastebiler denne uken. Gravearbeidene på anlegget ble startet opp igjen onsdag 29. mars etter midlertidig stopp etter funnet av bomben fredag den 17. mars. Arbeidene går nå som normalt igjen, med graving, interntransport, sortering og forbehandling av masser. Noe knusing og pigging av stein kan forårsake noe støy i perioder. Alt arbeid vil foregå innenfor tidsrommet 0700-1900 mandag til fredag. Lørdag vil litt vedlikeholdsarbeid bli utført. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.