Uke 15

Våren har kommet til Vallø. Snøen er borte og telen slipper taket. Gravearbeidene går bra og det kjøres forurensede masser ut og rene masser inn for tilbakefylling. Seks vogntog er i sving. Dette betyr 80-90 passeringer per dag, eller ca. én per 7. minutt. I tillegg er det interntransport, sikting og forbehandling av masser.

Det ventes ikke problemer med gass og lukt denne uken.