Uke 15

Det er gode arbeidsforhold for gravearbeider nå, og miljøoppryddingsarbeidene går sin gang. Det blir graving, interntransport, sortering, forbehandling og analyser. Transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Denne uken skal vi også tilbakeføre jordlag som ble tatt vare på i starten av jobben for å reetablere plantearter som vokste her tidligere. Dette er planlagt i samarbeid med botaniker og passer bra å gjøre nå tidlig på våren. Lastebiltrafikken blir moderat også denne uken, med ca. 70-80 passeringer per dag.