UKE 15

Selv om vi går inn i «den stille uke» blir det likevel (begrenset) aktivitet på Vallø mandag – onsdag. Vi graver med ett graveteam, transporterer masser internt, sorterer og forbehandler. Det blir ingen uttransport av masser fra Vallø denne uken. Prosjektteamet på Vallø ønsker alle en God Påske!