Uke 16 og 17

Uka etter påske, uke 16, var det igjen full drift på opprydningsarbeidet på Vallø. Det ble kjørt ut ca. 3400 tonn med lastebiler. Det var ingen skipstransport i uke 16.

Lasteskipet Fast SUS ligger nå, mandag morgen, til kai på Vallø for opplasting av forurensede masser som skal til behandlingsanlegg i Nederland. Lastingen vil normalt være ferdig innen kl. 1900 mandag kveld gitt at været bedrer seg noe utover dagen. Ellers blir det utkjøring av forurensede masser med lastebiler, totalt ca. 40 passeringer per dag. Internt på anlegget trapper vi opp graveaktiviteten noe i løpet av uke 17 med ett ekstra graveteam. På anlegget blir det også interntransport, sortering og forbehandling av masser og noe pigging og knusing av stein.