Uke 16

Tett tåke på Vallø i dag, mandag 16. April. Gravearbeidene fortsetter og det kjøres forurensede masser ut og rene masser inn for tilbakefylling. 6-7 vogntog vil være i sving hele uka.. Dette betyr opptil 100 passeringer per dag. I tillegg er det interntransport, sikting og forbehandling av masser.

Gass og lukt

Det graves nå i et område der massene gir fra seg noe lukt. Det ventes likevel at det vil bli begrenset omfang av dette og til liten sjenanse for nærmeste naboer.