Uke 17

Lasteskipet Fast SUS lå til kai i går mandag og er nå på vei til Nederland med forurensede masser fra Vallø. Allerede tirsdag kveld ankommer neste skip, Fast JEF, som skal frakte forbehandlet syrebek til Latvia for brenning i sementproduksjon. Det  kjøres inn rene masser for tilbakefylling med seks til syv vogntog hele uken, noe som vil tilsvare 80 – 90 passeringer. Graving, interntransport, sortering og forbehandling pågår også hele uken.

Varslet vindretning  fra vest og sør er ugunstig med tanke på gass og lukt. Men gassnivåene overvåkes kontinuerlig, og det blir satt i verk tiltak om nødvendig.