Uke 18

Kort uke på grunn av 1. mai på tirsdag og inneklemt dag på mandag.

I dag, 3. mai er det nasjonal ryddedugnad under mottoet «Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt!»På Vallø hadde vi allerede en ryddedugnad fredag 20. april. Vi holdt på i ca. to timer og samlet i alt 400 kg plast i strandkanten.

Denne uken kjører vi inn rene masser for tilbakefylling med seks vogntog. Tre vogntog kjører forurensede masser ut fra anlegget til Lindums deponi påTaranrød. Dette tilsvarer ca. 80 passeringer per dag. På anlegget foregår graving, interntransport og tilbakefylling samt sortering og forbehandling av masser.

Det ventes ikke problemer med gass eller lukt denne uken.