Uke 19

Det grønnes og våres på Vallø. En ny amputert mai-uke står for tur. Torsdag, Kristi himmelfartsdag blir det ingen aktivitet på anlegget og fredag redusert aktivitet.

Mandag, tirsdag og onsdag kjører vi inn rene masser for tilbake-fylling med syv vogntog. Fire av disse kjører ut forurensede masser til Lindum på Taranrød. Det ventes opptil 90 passeringer per dag

På anlegget foregår graving, interntransport og tilbakefylling samt sortering og forbehandling av masser. Det blir også knusing av stein som vil gi noe støy.

Det ventes ikke problemer med gass eller lukt denne uken, på tross av tidvis ugunstig vindretning.