Uke 2 – 2020

Godt Nytt år!
Tilbake på Vallø for å fullføre arbeidene. Heldig for produksjonen at det ikke er noe snø på området. Innkjøring av noen tusen tonn med rene tilbakefyllingsmasser gjenstår. Dette tilsvarer 6 – 8 vogntog i et par uker. Nedrigging har allerede startet opp, og fortsetter i januar. De siste brakkene forsvinner i månedsskiftet januar / februar.