Uke 20

Sommertemperatur på Vallø i dag, mandag 14. mai. Igjen en kort arbeidsuke. Torsdag 17 og fredag 18. mai blir det ingen aktivitet på anlegget.

Mandag, tirsdag og onsdag kjører vi inn rene masser for tilbake-fylling med syv vogntog. Fire av disse kjører ut forurensede masser til Lindum på Taranrød. Det ventes opptil 90 passeringer per dag.

På anlegget foregår graving, interntransport og tilbakefylling samt sortering og forbehandling av masser. Det blir også knusing av stein som vil gi noe støy.

Det ventes ikke problemer med gass eller lukt denne uken. Det er varslet sommervarmt vær, men med Nordlig vindretning som er gunstig med tanke på gass og lukt mot de nærmeste naboer.