Uke 20-22

 

 Skolepatruljen 11 05 16

Skolepatruljen møter transportør Hannevold og lærer om blindsoner rundt lastebilen ved selv å prøve hvordan det er å sitte i førersetet. 11.05.2016

 

Plan uke 20-22

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden fortsetter. Oppgraving og intern transport og forbehandling av syrebek fortsetter. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Pigging og knusing av store steiner. Dette kan medføre noe støy. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Det vil bli noe uttransport av forurensede masser og noe inntransport av rene masser for tilbakefylling. Forberedelser for første båtlast med forurensede masser pågår.  Se for øvrig tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0