Uke 20

Lasteskipet «Fast JEF» ligger til kai for opplasting av forurensede masser som skal til Nederland. Opplastingen blir ferdig innen kl. 1900 i dag, mandag. Neste skip ankommer allerede 18. mai for opplasting av forurensede masser som skal til Latvia og brukes som brensel under sementproduksjon. Lastingen vil foregå torsdag 18. og fredag 19. mai. Ingen aktivitet etter kl. 1900. Tirsdag, torsdag og fredag blir det utkjøring av masser med lastebiler. Tre vogntog vil være i sving noe som medfører ca. 50 passeringer hver dag. Onsdag 17. mai blir det ingen aktivitet og anlegget stengt.