Uke 20,21,22

Mai har gått, og miljøoppryddingen har gått sin gang. Mandag 27 mai hadde vi igjen et lasteskip til kai og 3 000 tonn forurensede masser ble sendt til Nederland for termisk behandling og gjenbruk. Ut- og innkjøring med lastebiler har gått jevnt, med noe lavere intensitet på innkjøring av stein.
På vår planlagt siste arbeidsdag i mai, onsdag den 29. fant vi igjen en bombe fra 2. verdenskrig på anlegget. Situasjonen ble håndtert i henhold til våre avtalte prosedyrer. Politiet overtok myndigheten på plassen, og forsvarets eksperter ble tilkalt for å ta videre hånd om bomben. Beboere innenfor risikosonen ble evakuert for en periode på Kristi himmelfartsdag. Dette var nok lite populært, men nødvendig av sikkerhetsgrunner. For øvrig er dette godt beskrevet i media, og eventuelle spørsmål kan rettes til Politiet.