UKE (21) + 22

Sommertemperaturene og finværet fortsetter. Etter den siste korte arbeidsuken i mai har vi igjen en full arbeidsuke.

Masser ble kjørt ut med lastebiler og med skip i uke 21. Onsdag 23. mai ble lasteskipet Fast Jef lastet opp med ca.3000 tonn med forbehandlede masser som ble skipet til Nederland. Uke 21 startet vi også å trekke opp spuntveggen mot Oslofjorden.

HMS – uke

Veidekke arrangerer denne uken – uke 22 – sin årlige HMS uke på alle prosjekter inkludert prosjekter som utføres i Joint Venture – som Vallø prosjektet. Temaet er: «Bry deg – si ifra!». Dette handler om å hjelpe hverandre å avdekke farlige forhold og risikofylte situasjoner. Vi ønsker å redusere risikoen for at ulykker oppstår. Hittil er det arbeidet over 200.000 arbeidstimer uten skader, og målet er at hele prosjektet gjennomføres med null skader.

I tillegg til diverse planlagte aktiviteter relatert til HMS uka blir det utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser med bil og henger. 7-8 vogntog vil være på veien hele uka. Dette betyr rundt 90 passeringer per dag. Vi fortsetter å trekke opp spuntnåler og fjerne spuntveggen mot Oslofjorden. Vibrasjoner fra dette arbeidet vil gi noe støy. Interntransport, sikting av masser og pigging av betongkonstruksjoner vil foregå hele uken.