Uke 21

Mandag, tirsdag og onsdag blir det utkjøring av masser med lastebiler. Tre-fire vogntog vil være i sving noe som medfører ca. 45-55 passeringer hver dag. For øvrig foregår graving, sortering, interntransport, tilbakefylling med rene masser og forbehandling av forurensede masser. Torsdag 25. mai, Kristi Himmelfartsdag blir det ingen gravearbeider eller annen støyende aktivitet på anlegget.