Uke 22

HMS, Helse, Miljø og Sikkerhet er høyt prioritert i arbeidet med miljøopprydding på Vallø. I forbindelse med at Veidekke arrangerer sin årlige HMS uke vil det denne uken bli lagt ekstra vekt på utvalgte sider av HMS arbeidet. Anlegget får også besøk av toppledelsen i Veidekke Entreprenør.

Mandag ettermiddag kveld kommer lasteskipet Fast Sam til Vallø. Opplasting av forurensede masser vil starte tirsdag morgen og avsluttes før kl. 19:00 samme dag. Det vil også gå fire vogntog daglig med forurensede masser til Lindum på Taranrød. Dette medfører 50-60 passeringer per dag denne uken. Ellers på anlegget foregår graving, interntransport, sortering, forbehandling og tilbakefylling.