uke 23

Nok en uke med godt vær og sommertemperaturer er i gang.

Innkjøring av stein fra Freste pukkverk fortsetter. Åtte vogntog er på hjul hele uken. Fire av disse kjører ut forurensede masser til deponi på Taranrød.

Torsdag ankommer lasteskipet fast SUS for opplasting av 3 000 tonn forbehandlede forurensede masser som skal skipes til Latvia og brukes som brensel i sementproduksjonen i Cemex sin sementfabrikk i Broccini, nær Riga. Opplastingen vil foregå torsdag 7. og fredag 8. juni innenfor arbeidstiden som er 07:00 – 19:00.

Spuntveggen mot Oslofjorden er fjernet. Spuntnåler og stålbjelker transporteres nå ut for gjenbruk.

Ellers på anlegget foregår graving, interntransport, og forbehandling av masser.

 

Det ventes ingen problemer med lukt og gass denne uken siden varslet vindretning er gunstig, fra nord og nordøst.