Uke 23

Tilbake til normalen etter bombefunn før helgen.
Denne uken blir det graving, tilbakefylling, sikting og sortering av masser samt pigging av stein og betong. Dette vil gi noe støy. Innkjøring av rene masser med 4–5 vogntog, men lite utkjøring av forurensede masser. Trafikkbelastningen blir ca. 60 passeringer per dag.