Uke 23

Lasteskipet Fast Sam ligger nå, tirsdag, til kai på Vallø. Opplasting av forurensede masser er i gang og vil etter planen være avsluttet innen kl. 19:00 tirsdag. Selv om uken er kort etter Pinsehelgen, kommer nok et skip, Fast SUS for å hente ny last torsdag. Det vil også gå to til fire vogntog daglig med forurensede masser til Lindum på Taranrød. Dette medfører 30-60 passeringer per dag denne uken. Ellers på anlegget foregår graving, interntransport, sortering, forbehandling og tilbakefylling.