Uke 24

Fast SUS forlot Vallø fredag kveld og ankom Ventspils Latvia mandag morgen, se bildet. Massene blir lastet over på lastebiler på kaia og fraktet videre til Cemex i Broccini for brenning i sementproduksjonsprosessen der.

Onsdag ankommer lasteskipet Fast SAM for opplasting av ca. 2 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.

Innkjøring av stein fra Freste pukkverk fortsetter. Syv til åtte vogntog er på hjul hele uken. Fire av disse kjører ut forurensede masser til deponi på Taranrød, i dag mandag. Videre i uken blir det kun innkjøring av rene masser.

Ellers på anlegget foregår graving, interntransport, og forbehandling av masser.

Gass og lukt

Mandag til onsdag er vindretningen gunstig, fra Nord. Torsdag er det meldt regn som også demper gass og lukt. På fredag vil vi følge spesielt godt med siden vindretningen er ugunstig og hvis nødvendig avpasse aktiviteten på anlegget