Uke 24

Lasteskipet Fast Sam kommer til Vallø i morgen, tirsdag for opplasting av ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Opplasting vil foregå innenfor ordinær arbeidstid (0700 – 2000). Det vil også gå to til tre vogntog daglig med forurensede masser til Lindum på Taranrød. Dette medfører 30-45 passeringer per dag denne uken. Det blir også pigging og knusing av stein som vil gi noe støy. Ellers på anlegget foregår som vanlig graving, interntransport, sortering, forbehandling og tilbakefylling.