Uke 25

Ingen lasteskip til Vallø denne uken.
Vi fjerner forurensede masser på innsiden av steinvollen mot Oslofjorden. Massene sorteres og forbehandles før de transporteres ut med skip eller lastebil avhengig av sluttdestinasjon. Masser som tilfredsstiller krav til gjenbruk blir gjenbrukt på stedet.
Åtte vogntog vil kjøre inn rene steinmasser hele uken. 3 – 4 av disse vil kjøre forurensede masser ut fra anlegget til Lindums deponi på Taranrød. Dette vil gi en trafikkbelastning på rundt 90 passeringer per dag.
Gass og lukt
Det er spådd vekslende vær og vind denne uken. Vi er oppmerksom på lukt fra deler av området, men venter ikke at dette blir til sjenanse for de nærmeste naboer