Uke 25

Vi er inne i årets lyseste uke. Lasteskipet Fast SAM ligger til kai på Vallø. Vi laster opp litt over 2000 tonn med forurensede masser som skal til termisk behandling i Nederland. Lastingen vil være avsluttet innen kl. 19:00 mandag kveld. For øvrig kjører vi ut forurensede masser med fire vogntog noe som tilsvarer 45-60 passeringer hver dag. På anlegget er det graving, interntransport og forbehandling av masser. Det blir i perioder knusing av stein. Dette kan gi noe støy, men vi foretar støymålinger, og resultatene  viser at støynivåene er innenfor gjeldene bestemmelser. Vi vil likevel gjøre tiltak for å redusere støyulempene for de som bor i nærheten av anlegget.