Uke 26

Vi fortsetter å fjerne forurensede masser på innsiden av steinvollen mot Oslofjorden. Det graves også i området mot Vallø bukta og enkelte andre steder på området. Massene sorteres og forbehandles og klargjøres for uttransport. Masser som tilfredsstiller krav til gjenbruk blir gjenbrukt på stedet.
Fire til åtte vogntog vil kjøre inn rene steinmasser hele uken. 3 – 4 av disse vil kjøre forurensede masser ut fra anlegget til Lindums deponi på Taranrød. Dette vil gi en trafikkbelastning på rundt 80 passeringer per dag.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og vekslende vind denne uken. Vi er oppmerksom på lukt fra deler av området, men venter ikke at dette blir til sjenanse for de nærmeste naboer