uke 26

Lasteskipet Fast JULIA kommer til Vallø torsdag kveld for opplasting av masser fredag. Vi laster opp litt over 2000 tonn med forurensede masser som skal til termisk behandling i Nederland. Lastingen vil være avsluttet innen kl. 19:00 fredag kveld. Mandag og tirsdag blir det ingen utkjøring av masser, verken med båt eller lastebiler. Onsdag – fredag blir det utkjøring med 3-4 vogntog noe som tilsvarer 40-50 passeringer hver dag. På anlegget er det graving, interntransport og forbehandling av masser.  Det blir sortering og sikting av jord- og steinmasser hele uken, og det kan bli knusing av stein onsdag – fredag. Dette vil gi noe støy, men vi vil gjøre vårt beste for at støyulempene for de som bor i nærheten av anlegget blir minst mulig.