Uke 27

Det fine sommerværet fortsetter. Ingen skip ventes til Vallø denne uken, men det blir kjørt ut forurensede masser med bil. Rene steinmasser kjøres inn og legges ut for å gjenskape landskapet slik det var før miljøoppryddingdsarbeidet startet.
Fire til åtte vogntog vil være på veien og gi en trafikkbelastning på opp mot 85 passeringer per dag.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og gunstig vind det meste av uken. Vi er oppmerksom på lukt fra deler av området, men venter ikke at dette blir til sjenanse for de nærmeste naboer