Uke 27

Lasteskipet Fast JULIA ligger nå til kai på Vallø for opplasting av litt over 2000 tonn med forurensede masser som skal til termisk behandling i Nederland. Dette var planlagt til fredag forrige uke, men pga. dårlig vær ble skipet forsinket. Lastingen vil være avsluttet innen kl. 19:00 mandag kveld. Mandag starter vi utkjøring med to vogntog fra kl. 12:00. Tirsdag – fredag blir det utkjøring med 3-4 vogntog noe som tilsvarer 40-50 passeringer hver dag. På anlegget er det graving, interntransport og forbehandling av masser.  Det blir sortering og sikting av jord- og steinmasser hele uken samt knusing av stein. Dette vil gi noe støy, men vi vil gjøre vårt beste for at støyulempene for de som bor i nærheten av anlegget blir minst mulig.