Uke 28 – 29 – 30

Fellesferien er i gang. Uke 28 jobbes det normalt her på Vallø, men i uke 29 og 30 blir det svært lite felt aktivitet. Onsdag kommer Fast SUS igjen til Vallø for opplasting av ca. 3 000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Rene steinmasser kjøres inn med lastebil og henger. Fire til åtte vogntog vil være på veien og gi en trafikkbelastning på opp mot 85 passeringer per dag. Ellers på anlegget foregår graving, interntransport og forbehandling av masser.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og gunstig vind det meste av uken. Til helgen og videre er det varslet vind fra syd. Men det ventes lite gass og lukt siden det ikke skal foregå graving i uke 29 og 30.
Vi ønsker alle en God sommer!